Gitaarschool Gayet

Info & Lesgeld

Sinds 1989 wordt door Gitaarschool Gayet gitaarbegeleidingen verzorgd. Gitaarlessen worden in de middag en avond gegeven en evt. in groepsverband. Er wordt lesgegeven in Boxmeer. Een groep bestaat uit maximaal 3 personen. Les is berekend op 20 minuten per persoon. Dus duolessen zijn 40 minuten en triolessen zijn 60 minuten. Het is ook mogelijk om individuele lessen te nemen( 20 of 30 minuten). Iedere cursist heeft elke week les op een vaste dag en tijd. I.v.m. vakanties en feestdagen worden er ongeveer 40 lessen per jaar gegeven. Er wordt zowel klassiek als modern gespeeld. Naast de cursus worden diverse bekende muziekstukken gespeeld. In de eerste drie lessen zal de beginnende gitarist(e) voornamelijk alleen uit de cursusboeken werken om kennis te maken met de basisbegrippen en technieken. Daarna wordt er ook veel aandacht gegeven aan “begeleiding” met de gitaar.(Akkoordenspel). Met behulp van deze akkoorden worden ook de arpeggio-technieken (tokkels) gespeeld. De gevorderde gitarist zal zich meer gaan richten op het spelen van “Concert gitaar en Fingerstyle gitaar”, te denken aan Harry Sacksioni, Tommy Emmanuel en Chet Atkins

Ook hebben we natuurlijk “Elektrisch Gitaarlessen”“Blues en Rock” is hierbij de Basismethode. *AANMELDEN kan het gehele jaar door, je kan dus direct beginnen*

Les info – Individuele les

Eén op één les. De lessen kenmerken zich door een persoonlijke benadering. De docent kan direct inspelen op de behoeften en interesses van de leerling. Individuele lessen hebben een hoog rendement. De individuele lessen worden gegeven vanaf 6 jaar.

Idividuele lessen zijn in het algemeen het makkelijkst te plaatsen. Wij hoeven namelijk geen rekening te houden met wensen van andere leerlingen. Dit is bij lessen met meerdere personen wel het geval.

Les info – Duo les

Lessen met 2 leerlingen tegelijk. De lessen kenmerken zich ook hier door een persoonlijke benadering. Combinaties die we vaak zien zijn: ouders en kind en bekenden van elkaar. Natuurlijk kan ook de gitaarschool twee leerlingen bij elkaar plaatsen. Belangrijk is dat leeftijd, interesses en niveaus van de leerlingen enigszins op elkaar zijn afgesteld. Duolessen hebben een hoog rendement.

Les info – Trio les

Triolessen worden alleen op aanvraag aangeboden. In de praktijk blijkt het lastig om leerlingen met dezelfde leeftijd, niveau en interesse bij elkaar te krijgen.Daarom bieden wij alleen trio en kwartetlessen aan wanneer u zelf voldoende mensen aandraagt.

Lessen met drie leerlingen tegelijk. De lessen kenmerken zich door een persoonlijke benadering, maar met meer accent op samenspel. Als school vinden wij het belangrijk dat leeftijd, interesses en niveaus van de leerlingen op elkaar zijn afgesteld.

 

Lesgeld 2018 / 2019 * Ook zijn er groepslessen mogelijk, vraag naar de mogelijkheden ! *

Jonger dan 21 jaar (20 minuten individuele les)
 • 440 euro per jaar (A-B-C-Fase)
 • 1e termijn = 175 euro (sept-okt-nov-dec)
 • 2e termijn = 132 euro (jan-feb-mrt)
 • 3e termijn = 132 euro (apr-mei-jun)
Ouder dan 21 jaar (20 minuten individuele les)
 • 532 euro per jaar (A-B-C-Fase)
 • 1e termijn = 212 euro (sept-okt-nov-dec)
 • 2e termijn = 160 euro (jan-feb-mrt)
 • 3e termijn = 160 euro (apr-mei-jun)
Jonger dan 21 jaar (30 minuten individuele les)
 • 660 euro per jaar (A-B-C-Fase)
 • 1e termijn = 264 euro (sept-okt-nov-dec)
 • 2e termijn = 198 euro (jan-feb-mrt)
 • 3e termijn = 198 euro (apr-mei-jun)
Ouder dan 21 jaar (30 minuten individuele les)
 • 797 euro per jaar (A-B-C-Fase)
 • 1e termijn = 319 euro (sept-okt-nov-dec)
 • 2e termijn = 239 euro (jan-feb-mrt)
 • 3e termijn = 239 euro (apr-mei-jun)

* 21 jaar en ouder betalen namelijk 21 % BTW

Lesgeld en betaling.

Lesgeld wordt in drie termijnen betaalt. Dit gaat middels automatische incasso.

Incasso data: 1 september, 1 januari en 1 april.

De voorwaarden:

  1. Nieuwe inschrijvingen gebeuren schriftelijk d.m.v. een ondertekend aanmeldingsformulier. Een inschrijving geldt als doorlopende inschrijving.
  2. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren. De afmelding dient in ieder geval te geschieden voor het nieuwe ingaande betalende termijn.
  3. Als er geen afmelding plaatsvindt, of de afmelding vindt plaats in het betalende termijn dan is er geen teruggave mogelijk voor dit termijn !
  4. Betalingsplichtige machtigt Gitaarschool Gayet tot wederopzegging om bedragen van zijn / haar rekening af te schrijven wegens lesgelden.
  5. Het cursusgeld wordt geïnd door middel van automatische incasso.
  6. Incassodata voor elk schooljaar : 1 september , 1 januari en 1 april.
  7. Indien met incasso-opdracht niet akkoord gegaan wordt, kan het bedrag binnen 30 dagen teruggeboekt worden. Hiervoor kunt u kontact opnemen met uw bank.
  8. Het tarief wordt berekend aan de hand van de leeftijd.
  9. Restitutie van lesgeld dient schriftelijk aangevraagd te worden in geval van :
  10. Ziekte van een leerling die langer dan 2 maanden niet in staat is om gitaarlessen te volgen.
  11. Langdurig ziekte of verhindering van de docent(e). Een docent is langdurig ziek wanneer meer dan 15 % van de lessen als gevolg van ziekte uitvalt. Restitutie wordt verleend over het gedeelte van de uitgevallen lessen boven de 15 %. Restitutie vindt plaats na het einde van een betaalde termijn.
  12. Wanneer aan het einde van een termijn het cursusgeld niet is voldaan, is deelname aan het volgende termijn niet mogelijk. U blijft wel het cursusbedrag verschuldigd.

Voor meer info of vraag formulier aan: info@gitaarschool.net.

Bel: 0485-577051

Algemeen

Wanneer een leerling door ziekte de lessen niet kan bijwonen, kan hij/zij deze in principe inhalen op een andere dag/tijd mits er ergens een plaats vrij is. Dit gebeurt in overleg met de docent(e).

De vakanties lopen synchroon met de in dat jaar geldende basisschoolvakanties en feestdagen.